dimarts, 12 d’abril del 2022


 

Ermita de la Mara de Deu de Farners. La Selva