dimarts, 15 de setembre del 2009


Jove figurant de Romà.