dimarts, 7 de juliol del 2009


Vista de la ciutat des del Pont de la Torre de Londres.